This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Budapest már nem ad pénzt playbackre

Illustration for article titled Budapest már nem ad pénzt playbackre

Póka Egon javaslatára a Fővárosi Önkormányzat úgy döntött, ők nem fognak finanszírozni semmilyen olyan eseményt, ahol bármilyen formában playbackelnek.

Advertisement

A playbackbe pedig a teljes-, és a fél-playback is beletartozik, szóval ha valaki laptopról nyomta volna be az alapokat, vagy az egyszerűség kedvéért magnóról a vadászkürtöt, az is kikerül a finanszírozásból. Ez pedig a saját eseményeikre is vonatkozik. A hivatalos javaslat így hangzott:

Szakmai szempontból támogatásra javaslom egy olyan önkormányzati határozat megszületését, amely ösztönzi az élő zene használatát, védve ezzel a muzsikusok és énekesek érdekeit. A határozat olyan kulturális szolgáltatást igénybe vevő eseményekre terjed ki, ahol a rendezvényre, ünnepségre meghívott (zenei) előadók közreműködése teszi színesebbé a programot, célja a minőségi szempontok figyelembe vétele, a rendezvények színvonalának emelése és a közreműködő művészek érdekeinek szem előtt tartása.

Advertisement

A BorsOnline nagyobb haverja a haknizó zenészeknek, úgyhogy ők meg is kerestek hármat. Fluor Tomi kicsit jogosan nem érti, hogy miért kell ezt erőltetni akkor, amikor létezik elektronikus zene is a világban. Falusi Mariann teljesen félreértette a határozatot, mert szerinte mostantól több pénz lesz élőzenére. Varga Mihállyal pedig nem szembesítették egyértelműen a döntést, mert ő még reménykedik, hogy fél-playback még lehet. Nem lehet.

(Kép: DrabikPany/flickr.com)

Share This Story

Get our newsletter