This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Bottörés: a horgászszövetség nem támogatja a horgászpártot

Illustration for article titled ​Bottörés: a horgászszövetség nem támogatja a horgászpártot

Paptetű a paptetűnek nem vájja ki a szemét. Csak Magyarországon.

A Cink írta meg először, hogy egytémás választási pártot alapítottak horgászok, a 300-350 ezres horgászközösségre és családtagjaikra bazírozva, Horgászok és Természetbarátok Pártja néven. Azóta lett fb-oldaluk is, ahol azt írják, mégy egy hét lehet a bejegyzés, utána rendesen is a világ elé állnak.

Advertisement

Egyelőre ugyanis nem tudni, kik is alapították, ki a vezetője, sőt azt sem, hogy a jelenlegi koordinátarendszerben hol helyezik el magukat politikailag. Viszont máris kaptak egy jó nagy segítséget, ma ugyanis közleményt adott ki a Magyar Országos Horgász Szövetség, amiben elhatárolódnak a párttól. Nagyobb szolgálatot nem is tehettek volna, a tehetetlen Mohosz ugyanis nem népszerű a horgászok körében.

Advertisement

Nem egyszerű persze a párt helyzete, mert a Mohosz hálózatát valamilyen formában mégis praktikus lenne kihasználniuk, ami eszerint nem biztos, hogy menni fog. Horgászokra alapozó egytémás pártot alapítani kiábrándult közhangulatban nem is akkora hülyeség, mint elsőre hangozhat, de a HTP szervezői ahhoz képest sincsenek könnyű helyzetben, mert Áder köztársasági elnök hathatós lobbizása nyomán a Parlament nemrég fogadta el az új, horgászbarát halászati törvényt, mintegy előre kifogva a szelet a portestálók vitorlájából.

Íme a Mohosz közleménye:

NEM TÁMOGATUNK "HORGÁSZPÁRTOT"

Az elmúlt napokban az interneten felbukkant közlésben az állt, hogy "megalakult a Horgászpárt", és a közlemény bizonyos részeiben utalást tett a Magyar Országos Horgász Szövetségre, azt a látszatot keltve, mintha az országos szövetség és annak tagszövetségei, a megyei (területi) szövetségek tagegyesületei és a horgászok ezt a szerveződést támogatnák. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elhatárolja magát ezektől a hírektől és Alapszabályában foglaltak szerint kijelenti, hogy "A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat." A hírekben megjelölt "Horgászok és Természetbarátok Pártja" semmilyen kapcsolatban nem áll a MOHOSZ-al és a szövetség tagszervezeteivel, létezéséről hivatalos ismeretünk nincs. A Magyar Országos Horgász Szövetség továbbra is a horgászok és a horgászat érdekképviseleti, érdekérvényesítési szervezete kíván lenni és elhatárolja magát mindennemű újonnan felbukkanó pártpolitikai szerveződéstől. Különösen így teszünk, ha a szervezett horgásztársadalom elért eredményeinek kisajátításával, a MOHOSZ-ra hivatkozással kíván bárki is politikai vagy egyéb hasznot szerezni. Kiadó: Magyar Országos Horgász Szövetség

Share This Story

Get our newsletter