Menetrend – 1944 címmel indítottak a maga tárgyszerűségében megrázó blogot az origós postr-en a vidéki magyar zsidóság deportálásának történetéről. A Mink András történész által szerkesztett tartalom napról napra követi a 70 éve, 1944. május 14-én kezdődött eseményeket.

Az első két transzport Nyíregyházáról és Munkácsról indult ezen a napon, 3200 és 3169 fővel. A blog azt írja, a deportálás 57 napja alatt, július 9-éig nem indult minden nap szerelvény az országhatáron túlra, más napokon viszont több is. A magyar hatóságok eleinte siettették a bevagonírozást, napi hat vonatot tartottak szükségesnek, míg a németek logisztikai okokból csak egy-kettővel számoltak.

Az akció lebonyolítása érdekében az országot a csendőrkerületeket alapul véve öt zónára osztották. A gettóba terelt zsidók deportálását az I. zónában kezdték, amely Északkelet-Magyarországot és az 1939-ben újra elfoglalt Kárpátalját foglalta magába. A II. zóna az 1940 augusztusi második bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyt foglalta magába. A III. zóna az Észak-Magyarországot, beleértve az 1938 novemberi I. bécsi döntéssel Magyarországhoz visszakerült felvidéki területeket. A IV. zóna a Dunától keletre elterülő alföldi területeket foglalta magába, az V. zóna pedig a Nyugat-Magyarország területeit. Végül a VI. zóna a fővárost és környékét foglalta magában. A deportálási menetrend ugyanezt a sorrendet követte, elsősorban német kívánságra. A magyar hatóságok eredetileg a budapesti zsidóság deportálását tervezték elsőnek, ám a németek számára fontosabb volt a keleti fronthoz közelebb eső területek "zsidótlanítása".

A korábban már városi vagy városszéli gettókba, csillagos házakba, téglagyárakban, állattenyésztő telepeken, erdőszélen alkalmilag felállított gyűjtőtáborokba összeterelt 437 000 embert vagonokra rakták, és összesen 147 szerelvénnyel a Német Birodalom területén lévő haláltáborokba szállították. Túlnyomó többségüket egyenesen Auschwitzba vitték. A kiszállítást követő napokban, hetekben az így elhurcolt magyar állampolgárok 87 százaléka, 380 ezer ember elpusztult.