This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Balra Kádár, jobbra Lenin, középen az elefánt

Illustration for article titled Balra Kádár, jobbra Lenin, középen az elefánt

Nem is tudom, van-e fotó, ami jobban megtestesíti a létező szocializmust.

Mai szemmel eleve érthetetlen, mit akartak ezekkel a csúnya öregemberekkel úgy egyáltalán, de ráadásul pont az állatkertben?

Advertisement

Bánkuti András kb. harmincéves képe úgy került elém, hogy a Budapest ostromáról szóló remek blog gazdájának új projektje, a Részeg Elefánt blog állította szembe a tanácsköztársaság kreativitásával, hiszen a forradalmi lendület ‘19-ben még vöröstollú madárcsoporttal készült május elsejére, a kései Kádár-kornak viszont már csak erre futotta.

Share This Story

Get our newsletter