This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Azt írják, régi, de én olyan vagyok, mint egy újszülött, és röhögök

Illustration for article titled Azt írják, régi, de én olyan vagyok, mint egy újszülött, és röhögök

Ráadásul egészen biztos vagyok benne, hogy közületek sem mindenki látta-hallotta ezt.

Advertisement

[via]

Share This Story

Get our newsletter