This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Az ötvösök nem ügyesebbek egy lárvánál

Illustration for article titled Az ötvösök nem ügyesebbek egy lárvánál

Ha az ember meghúz párszor egy kis hálót egy balatoni nádas sekély vizében vagy egy patakban, a kihalászott törmelék között szinte biztosan lesznek fura, növényi darabkákból vagy kis kövekből épített csövecskék, amikben örző-védő állkapcsú tegzeslárvák laknak. A legjobb szórakozás berakni a lárvákat egy kis, hínárral és növényekkel telerakott akváriumba, és figyelni őket pár napig. A tegzeslárva feje félelemkeltő, de a potrohát elfelejtette kigyúrni, így az puha és kövér maradt. A lárva - aki pár hetes felnőttkorában molylepkére hasonlító rovarrá alakul át - hiú, ezért fűzót épít magának, pontosabban maga köré, hogy ne látszódjon a potroha. A lárva a magyar emberekhez hasonlóan abból építkezik, amit a lakhelyén talál. Van, ahol apró színes kavicsokat vagy kagylódarabkákat ragaszt magára, van ahol hínár- és kákatörmeléket.

Advertisement

Ha elég szemetek vagyunk, és miért ne lennénk azok, a tegezt óvatosan lefejthetjük a begyűjtött tegzesről, aztán napokig szórakozhatunk azt bámulva, ahogy az akvárium fenekére szórt építőanyagokból új csövet épít magának. Hubert Duprat-nak az az ötlete támadt, hogy a gyerekkori természetbúvár-játékot úgy játssza újra, hogy a lárváknak aranylemezkéket, igazgyöngyöket és drága- meg fáldrágaköveket ad, hadd válogassanak, aztán ragasszák magukra azt, ami a legjobban tetszik a kincsesládából. A francia művész ötlete nem most, hanem a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján támadt, csak Neil Gaiman éppen most posztolt róla.

A művészi kísérlet végeredményeiból azt a következtetést is levonhatnánk, hogy az ötvösség olyan mesterség, amit tehetségesebb lárvák is képesek magas szinten űzni. De nekem vannak ötvös származású barátaim, így ezt visszautasítom!

Advertisement

[via Neil Gaiman]

Share This Story

Get our newsletter