This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Az NMHH szerint nyugodtan sugározhat a Tilos Rádió – egyelőre

Illustration for article titled Az NMHH szerint nyugodtan sugározhat a Tilos Rádió – egyelőre

A Médiahatóság közleményében azt írja, hogy az egyenlő bánásmód és a jogállamiság elvét követve jártak el.

Advertisement

Az NMHH szerkesztőségünknek címzett közleménye szerint a tegnapi cikkünk címe – A hatalom a Tilos Rádiót kóstolgatja – megtévesztő volt, hiszen "a Tilos Rádió az általa kérelmezett ideiglenes frekvenciahasználatra vonatkozó szerződés birtokában – amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsával megkötöttek – a rádió zökkenőmentesen folytathatja tevékenységét az eddig is használt, Budapest 90,3 MHz frekvencián. Ez biztosítja, hogy a rádió hallgatói a frekvenciahasznosítási pályázat időszakában továbbra is folyamatosan elérhetik a Tilos Rádió adásait."

Advertisement

A most lezárt pályázattal kapcsolatban a Médiahatóság annyit közöl, hogy "a pályázó valóban alakilag több ponton hiányos vagy hibás pályázati anyagot adott le a hatóságnak, így – egy korábbi bírósági döntés értelmében – a Médiatanácsnak nem volt módja érvényes pályázatként elbírálni a pályázó dokumentációját."

Továbbá "a hatóság minden pályázó esetében egyaránt az adott pályázati felhívásban, illetve a médiatörvényben szereplő előírások mentén bírálja el a beadandó dokumentációra vonatkozó alaki és tartalmi követelményeket az egyenlő bánásmód és a jogállamiság elvét követve."

Advertisement

"Amennyiben a Budapest 90,3 MHz frekvencia hasznosítására kiírt pályázat eredménytelen lesz, a pályázat az esetleges bíróság jogorvoslat zárultával vagy a jogorvoslati határidő elteltével újra kiírható lesz, amelyen természetesen a Tilos Rádió is indulhat."

Arról nincs szó a közleményben, hogy mi lesz, ha a pályázat mégsem lesz érvénytelen, és a konkurens Gazdaság Rádió nyeri el a frekvenciát.

Share This Story

Get our newsletter