This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Az év magyar nyelvű verse a devizahitelesekről szól

Illustration for article titled Az év magyar nyelvű verse a devizahitelesekről szól

"Szívem még veri éltem tudatát / de agyamban apró THM-ek alkotnak kalodát." A Koppány Otthonvédelmi Csoport elnöke, Balogh Béla nemcsak autós-zászlós meneteket és lakásfoglalásokat szervez, de ha kell, versben mondja el. Hogy mit?

Advertisement

Hát azt, hogy valójában mi játszódik le a lelkükben nekünk, devizahiteleseknek. (Csak populizmusból nekünköztem, igazából nincsen devizahitelem.)

Igen, ez a lélektől lélekig ható empátia az, ami megkülönbözteti az igazi Vezetőket a szokásos Vezetettektől! Ezért vagyok én blogszerkesztő, a Kilencedik Hónapba Lépett Pocakos Tábornok pedig a magyarok miniszterelnöke.

Advertisement

A tippért köszönet Ártánynak.

Share This Story

Get our newsletter