This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Az Érkezés filmpályázat szabályai

A Gawker Media filmpályázatot hirdet Érkezés címmel. A pályázat célja rövid, politikai tartalmú reklámfilmek készítése és közzététele.

1. Nevezési feltételek

1.1 A pályázaton legfeljebb 30 másodperc időtartamú művek vehetnek részt. A mű bármilyen technikával elkészíthető, ideértve kamerával, mobiltelefonnal, fényképezőgéppel készült filmeket és az animációs alkotásokat is.

Advertisement

1.2 A pályázatra politikai témájú kampányfilmekkel lehet nevezni. A műben szerepelhetnek valódi pártok vagy politikusok, azonban nem reklámozhat semmilyen ténylegesen létező vagy már megszűnt politikai pártot.

1.3 Egy pályázó több művel is nevezhet, az egyes művek külön kerülnek elbírálásra. A pályázatra történő nevezés ingyenes, a pályázat álnéven is benyújtható.

Advertisement

1.4 A pályázatra csak még nyilvánosságra nem hozott művekkel lehet nevezni.

2. Díjazás

2.1 A pályázat egymillió forint összdíjazású. Külön díjazást kap a közönség, valamint a kiíró által felkért zsűri által legjobbnak ítélt művek készítőit:

  • 2.1.1 Közönségdíj: 800.000 Ft
  • 2.1.2 Zsűri által odaítélt díj. 200.000 Ft

2.2 Kiíró fenntartja a jogot, hogy a zsűri által odaítélhető díjat ne ossza ki, amennyiben a zsűri nem talál arra érdemes alkotást a pályázati művek között.

Advertisement

3. A pályázat beküldése, határidők

A pályázatra az erkezes@cink.hu címen lehet nevezni.

Feltöltési időszak: 2014. január 1–31.

Értékelési/kampányidőszak: 2014. február 1–28.

Eredményhirdetés: 2014. március 1.

4. Elbírálás

4.1 A közönségdíjat a pályázaton az értékelési időszakban legnépszerűbb mű alkotója kapja. Szavazatokat a Kinja platformon tett ajánlásokkal (★ gomb) lehet leadni, egy felhasználó egy műre csak egy szavazatot adhat le. A legtöbb szavazatot kapott mű nyeri el a közönségdíjat.

Advertisement

4.2 A pályázatra nevezett műveket kiíró által felkért zsűri is elbírálja. A legjobbnak ítélt mű készítője kapja meg a zsűri által kiosztható díjat.

4.3 A győztes alkotásokat a cink.hu oldalon tesszük közzé.

4.4 Kiíró fenntartja a jogot, hogy a szavazásból kizárja azt a felhasználót, aki tisztességtelen módszerrel kívánja befolyásolni a szavazás eredményét.

Advertisement

5. Egyéb feltételek (szellemi alkotások, adatkezelés)

5.1 Pályázó művének a pályázaton történő nevezésével

  • (i) elfogadja a jelen pályázati feltételeket, valamint
  • (ii) időben és térben nem korlátozott, ingyenes felhasználási jogot biztosít a mű tekintetében a kiíró részére,
  • (iii) beleegyezik, hogy kiíró a pályázat során a részére átadott adatait a pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a pályázat megvalósításához és lebonyolításához szükséges mértékben és ideig kezelje, cégcsoportjához tartozó cégeknek a fenti körben továbbítsa;
  • (iv) kijelenti, hogy a műhöz fűződő szerzői jogokkal rendelkezik, és a mű nevezése nem sérti harmadik személy személyhez fűződő vagy szerzői jogát.
Advertisement

5.2 Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázaton díjazásban részesül, köteles bizonyos adatait a kiíró részére átadni annak érdekében, hogy részére a díj kifizetésre kerülhessen. Kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázó ilyen adatait csak a díj kifizetéséhez szükséges mértékben kezeli, azokat a nyertes pályázó hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra, illetve nem adja át harmadik személy részére.

5.3 A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati feltételeknek meg nem felelő műveket kizárja a versenyből, így különösen, ha az valamely tényegesen létező politikai pártot népszerűsít, vagy feltöltője nem rendelkezik a mű szerzői jogaival. Ezen túlmenően kizárható a versenyből, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg díjhoz jutni, valamint a pályázat céljával ellentétes módon, a jelen kiírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a játékban.

Advertisement

5.4 A 2 pontban rögzített díjösszeg a díj adózás után számított nettó összege. Figyelemmel arra, hogy a díj után a nyerteseknek a vonatkozó adószabályok értelmében saját maguk által bevallandó és megfizetendő személyi jövedelemadó, valamint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezik, a pályázat kiírója a nyertesek részére felbruttósított, tehát az említett terhekkel megnövelt magasabb összeget fog kifizetni.

5.5 A nyertes pályázó köteles a rá vonatkozó adózási szabályoknak megfelelően az illetékes adhatóságnál bevallani a díjból eredő jövedelmet, illetve az adókat és járulékokat megfizetni. Kiíró kizár minden felelősséget azoknak az esetleges károknak, és költségeknek a tekintetében, amelyek a nyertes pályázó ezen kötelezettségeinek elmulasztásából erednek.

Advertisement

5.6 Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja.

Share This Story

Get our newsletter