Illustration for article titled Az Erasmus-program jobban teljesít

Mármint, egyre több diák megyen az ő keretében külföldi felsőoktatási intézményekbe átmenetileg. Könnyen lehet, hogy ez a jelenség a Cinket is sújtani fogja a közeljövőben!

Share This Story

Get our newsletter