This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Az apósomnak is volt Volgája, de olyan párttitkári, fekete színű

Illustration for article titled Az apósomnak is volt Volgája, de olyan párttitkári, fekete színű

Nem azért, mert párttitkár volt, hanem azért, mert a rendszerváltás környékén olcsón lehetett hozzájutni az ilyenekhez. Almát azonban tudomásom szerint soha nem szállított benne. Ezt a képet úgy nézzétek, hogy ma már több posztszovjet tematika a Cinken nem lesz.

Advertisement

via: grofjardanhazy.tumblr.com

Share This Story

Get our newsletter