This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Árvizek pusztítanak Dél-Angliában

Illustration for article titled Árvizek pusztítanak Dél-Angliában

Hömpölyög a víz az angol Datchetben,
csónakból jelenti Hugó a csetben:
„wtf, itt uszik minden,
fish and chips kene, de nincsen,
hugyoznom kell, odebb evezek csendben”

Advertisement

A képet köszönjük Horváth Juditnak

Share This Story

Get our newsletter