This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Annyi a szúnyog, hogy újabb fordulót tartanak a Duna mentén

Illustration for article titled Annyi a szúnyog, hogy újabb fordulót tartanak a Duna mentén

A földről és levegőből is rohamot indít a katasztrófavédelem a szúnyoglárvák ellen, Mosomagyaróvártól Mohácsig. Budapesten szerdán lesz a repülőgépes bevetés.

Advertisement

Mind a bevont szakértő, mind az ÁNTSZ újabb irtókört javasolt, ezután döntött az akció folytatása mellett a katasztrófavédelem. Budapest belső területeire szerdán kerül sor, de a Csepel-sziget fölött már ma röpködnek a permetezőgépek.

Share This Story

Get our newsletter