Mai hírmagyarázónk Vámházkrt, arra az esetre, ha nem értenéd, mi a hóhér történik éppen a Baloldal Reménységével.

Share This Story

Get our newsletter