This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A székely Van Damme mindenkit lever

Illustration for article titled A székely Van Damme mindenkit lever

Fáradnának a Van Damme-paródiák? Hát nem a Székelyföldön.

Advertisement

A nagyszerű film tanulsága örök:

Jobb veszteg maradni, mint curikkolni!

Share This Story

Get our newsletter