This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A sör művészet

Illustration for article titled A sör művészet

Ilyet még nem láttatok. Na jó, lehet, hogy ti igen, de én egészen biztosan nem. Karen Eland nem olajjal vagy akrillal fest, hanem konkrétan sörrel, és erről Rebák Tibor posztot írt a Kohatura. A művek álmélkodó megtekintése mellett feltétlenül érdemes belenézni a mellékelt videóba is.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter