Elkészült Gáspár Győző magánkápolnája. Hibátlan. Levetett püspöksüveggel bámulom. Ez lehet az új Reneszánsz kezdete.

Az eredeti Reneszánsz sem jöhetett volna létre, ha nincsenek vagyonos magánemberek, akik hajlandóak a sajátjukból áldozni a művészetre. Ez pedig nem lehetett két fillér! Gáspár Győző egyik kommentjéből szerencsére azt is tudni, mi van odaírva:

A bal oldali üvegablak alatti idézet: „Egek királynéja! Vedd oltalmad alá az egyházat, házamat és kedves népemet

A jobb oldali ólomüvegablak alatti idézet: „Valamint a test lélek nélkül holt, a hit is cselekedetek nélkül meg van halva

Advertisement

De egy kápolna csak halott anyag lenne, ha nem pózolna előtte ilyen átszellemülten a Teremtő Ember. Márpedig Michelangelo sem pózolt jobban Gáspár Győzőnél, mint ez a felső képen jól látható.

(via zero)