This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A nap dumája a lantos Malbi

Illustration for article titled A nap dumája a lantos Malbi

"Lacika aggyon már egy csavart őzlevet, egy sopronig mászokot és egy lantos malbit."

Advertisement

A nap dumáját egy "nyakig malteres vidám hatvanas" mondta a körtéri vegyesboltban, hajnali hatkor. Pusztulunk-gurulunk, részletek itt, ahol Almanach az egész anekdotát elmeséli.

Share This Story

Get our newsletter