This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A Ludwig Múzeum elfoglalói mindentegybeírnak

Az éjszaka nagy kérdése, hogy a Ludwig előterében táborozó Összefogás a kortárs művészetért csoport Faceookos közleményeiben miért ragasztja össze olyan furcsán a szavakat, mint szegény Horn Gyula annak idején. Elromlott a space billentyű? Nem utalta a pénzt az európaúnió? Idemásolom az este 11-kor kiadott furcsa nyilatkozat elejét. Mi lehet a megoldás?

2013 május 9-én azÖsszefogás a Kortárs Művészetért tiltakozásul elfoglalta a Ludwig Múzeum nyilvánoselőterét. A múzeumot az éjszaka folyamán az ajtót blokkolva nyitva tartjuk, ésvárjuk a csatlakozni kívánókat.

Az akció soráneredetileg kitűzött célokat, elsősorban a kulturális döntések átláthatóságát,valamint a nyilvánosság helyreállítását szem előtt tartva – a több sajtóorgánumban megjelent téves értelmezést helyesbítendő- nem kívánunk a lehetséges igazgatók személyével kapcsolatban állást foglalni.

A kormány.hu oldalon ma 15:28-kor megjelent, azakcióra utaló közleménnyel kapcsolatban az Összefogás a Kortárs Művészetért fóruma következőket tartja fontosnak megosztani a nyilvánossággal:

A hisztérikuspolitikai hangulatkeltés vádját visszautasítjuk. Ezzel szemben ez egy higgadt,szakmai fórum, amely a kulturális közéletünket jelenleg meghatározóátláthatatlan döntési folyamatok ellen kíván fellépni.

Számunkra a2008-as gyakorlat nem hivatkozási alap.A korábbi és a jelenlegi antidemokratikus gyakorlattal, s a kultúra többterületen érvényesülő működésképtelenségével szemben a részvételi demokrácia ésszakmaiság szempontjainak érvényesítését követeljük. Az önkényesen, szakmaiegyeztetések nélkül meghozott döntések sora (MMA, Műcsarnok, Nemzeti Galéria) kényszerítetteaz akcióban résztvevő szakmabelieket és civileket a polgári engedetlenségeszközeinek alkalmazására.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter