This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A legszebb kézműves photoshop ebben a választási kampányban

Illustration for article titled A legszebb kézműves photoshop ebben a választási kampányban

A szocialisták – akarom mondani, a komplett egyesült baloldal – újra lopni fognak Csepelen, és a pártkasszát is feltöltik. Ez nem photoshop, gondosan át vannak ragasztva a megfelelő sávok.

Advertisement

via Rock Out!

Share This Story

Get our newsletter