This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A Kinja és a magasművészet

Illustration for article titled A Kinja és a magasművészet

Legalább akkora öröm, mint Bede Márton egymondatos, örökre megsemmisítő kritikája a Cink létezésének 30-dik másodpercében: szarvas, a pixelek Dürerje megfestette a Kinját! 

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter