Illustration for article titled A Kinja és a magasművészet

Legalább akkora öröm, mint Bede Márton egymondatos, örökre megsemmisítő kritikája a Cink létezésének 30-dik másodpercében: szarvas, a pixelek Dürerje megfestette a Kinját! 

Share This Story

Get our newsletter