This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A Helsinki Bizottság szerint indokolatlan és jogsértő a Szent György tér lezárása

Illustration for article titled A Helsinki Bizottság szerint indokolatlan és jogsértő a Szent György tér lezárása

Indokolatlan és sérti a gyülekezési jogot, hogy Hajdu János TEK-főigazgató utasítására, „személy- és létesítménybiztosítási intézkedés keretében" márius 8-ától 16-áig lezárták a Sándor-palota előtti teret - mondja a Magyar Helsinki Bizottság. A jogvédők bírósághoz fordulnak a lezárás miatt. Hajdu húzása nyilvánvalóan politikailag motivált, a ma délutánra, az alkotmánymódosítás elfogadásának esetére tervezett tüntetést akarja ellehetetleníteni vele. A vicces az, hogy egyetlen, esetleg védendő személy, Áder János eleve külföldön tartózkodik.

Advertisement

A helsinkisek megjegyzik, hogy 2012. március 15.-én semmi ilyesmit nem rendeltek el.

Share This Story

Get our newsletter