This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A bikacsök ma már szinte kizárólag kutyacsemege

Illustration for article titled A bikacsök ma már szinte kizárólag kutyacsemege

A bikacsök bikák hímvesszőjéből készített, többnyire fegyverként használt bot. A hímtag elkészítésének két főbb módja van: kinyújtott állapotban egyszerűen megszárítják, vagy vasrudat vezetnek át rajta és több helyen átkötözik, majd megszáradás után a kötéseket eltávolítják és így gumós botot nyernek.

Advertisement
Illustration for article titled A bikacsök ma már szinte kizárólag kutyacsemege

Az elkészített bikacsök a gumibothoz, viperához hasonló módon használható támadó vagy védekező eszközként. A korábban is csak viszonylag szűk körben használt bikacsököket napjainkra szinte teljesen kiszorították a modernebb és esztétikusabb műanyag-, fém- és gumibotok.

Advertisement

Újabban egészben (kb. 1 m) vagy darabolva (kb. 10 cm) kutyacsemegeként forgalmazzák, ma már szinte kizárólag ilyen célra használják.

A bikacsök angol neve pizzle:

Pizzles, or Bully Sticks, are almost exclusively used/produced today as chewing treats for dogs. They are prepared from a fibrous muscle, which is cleaned, stretched, twisted and then sun dried, oven baked, or smoked. Wood used in the smoking process can impart its aroma to the pizzle. The result is a very hard, 80–100 centimetres (30–40 in) long brown stick, which is then sawed into pieces appropriate for the size of the dog.

Advertisement

A bikacsökről és általában a fegyverként használt botokról többet is megtudhatunk a Hadmérnök folyóirat 2009 júniusi számában megjelent Botok a biztonságtechnikában című cikkből, a szerző Gyarmati Gábor, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára.

Ez a poszt szinte kizárólag a magyar és az angol Wikipédia idevágó szócikkeinek (bikacsök és pizzle) mondataiból készült.

Share This Story

Get our newsletter