This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​27 év keserűség története egyetlen lépcsőházi cetlin

Illustration for article titled ​27 év keserűség története egyetlen lépcsőházi cetlin

Elképesztő, itt a magyar backdoor irodalom Száz év magánya. A terézvárosi Matz család története folyamatos hadakozás volt a kopár udvarral és a tolvaj lakókkal. De most elpattant bennük valami.

Advertisement

Miért? Miért éppen most? Tényleg azt hiszik, hogy a többi lakó fizetni fog a növényekért? Ezernyi kérdés válasz nélkül, az ember mégis boldog, ha elolvassa.

Fortepan Miklós küldte el nekünk ezt a megható, csodálatos nyelvi és irodalmi emléket. A backdoor kommunikációs üzenet kétségtelenül a nagyvárosi ember adekvát műfaja, de jellegénél fogva inkább a drámai felcsattanásoké, kegyetlen szurkapiszkáké és üstökösszerű kiborulásoké. Nagyregénnyi időszakokat nagyon-nagyon ritkán írnak meg backdoorban, annál értékesebb ez a lelet, amiért örök hálánk!

Advertisement

Úgy látsdzik, hogy ma a backdoor napja van.

Share This Story

Get our newsletter