18,4%

Illustration for article titled 18,4%

Hol vannak hozzánk képest az észtek és a németek? Sehol. Hol vagyunk mi a lengyelekhez vagy a szlovénokhoz képest? Sehol. Vannak messzemenő következtetéseink ez ügyben? Nincsenek.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter