This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ez így már nem is Tisza

Illustration for article titled Ez így már nem is Tisza

Hanem csak egy ilyen pocsolyaszerűség. Nézzétek, alig van benne víz. A roppant durva fénykép Szolnoknál készült, 16. századi török fahíd maradványai tekinthetők meg rajta, illetve iszap.

Advertisement

Fotó: Mészáros János/MTI

Share This Story

Get our newsletter