Kuki a melleim között nőtt fel

Illustration for article titled Kuki a melleim között nőtt fel

A címadásboltot mára be lehet zárni, írja az internet, és az a helyzet, hogy teljesen igaza van. Az igazsághoz tartozik még, hogy Muki is Medveczky Ilona mellei közt érzi jól magát.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter