Érpatak eszement kérdőívvel keres magának jegyzőt, töltsük ki együtt!

Illustration for article titled Érpatak eszement kérdőívvel keres magának jegyzőt, töltsük ki együtt!

Érpatak flúgos polgármestere, Dr. th. Orosz Mihály Zoltán állást hirdetett az érpataki ügyfélszolgálati csoportvezető pozíciójában. Csak 191 kérdésre kell válaszolni a jelentkezéshez.

Advertisement

Atyavilág. Amióta megláttam ezt az érpataki önkormányzati álláshirdetést, csak kapkodom a levegőt. Könnyű belerúgni Dr. Oroszba, mert hát mégiscsak egy vicces figura, aki bekecsben meg mentében meg ilyen tréfás jelmezekben mesél olyanokat kisiskolásoknak, hogy hát igen, a nagyvárosban vannak ezek az úgynevezett buzeránsok meg liberálisok, de közben meg mégis egy kisvárost igazgat köztiszteletre méltó személyként, szóval én nagyon szívesen olvasok róla minden alkalommal, de belül egy kicsit meg is halok.

Advertisement

De ennyit rólam. És innentől kezdődjön a buli.

Érpatak meghirdette a "kvázi-áljegyző" állását a községben, aki ha jól értelmezem a polgármester szavait, akkor tulajdonképpen az érpataki modell koordinátora lesz. De nem vagyok benne teljesen biztos, hogy jól értem, Érpatak szeretne „magas szintű munkavégzésre alkalmas, dolgozni akaró, nagy munkabírású és erős hivatástudattal rendelkező, a nemzet szolgálatába szegődött személyt”. Ez eddig végülis oké, hát mindenki arra ír ki állásajánlatot, ahogy csak a szíve kívánja. De a hogyan, az a nem mindegy.

A feltett kérdésekre való válaszadás elősegítené a gyümölcsöző és hosszú távú közös munka megalapozását szolgáló helyes és adekvát döntésünk meghozatalát. Természetesen a válaszadás nem kötelező, fakultatív jellegű, teljesen Öntől függt, hogy melyikre és milyen mértékben kíván válaszolni (nem felejtve azt, hogy a válaszok hiánya is a válaszadás egyik formája). A válaszok jellege, formája (írásos vagy szóbeli), a válaszok mértéke, mélysége is teljesen az Ön véleményére van bízva. Az írásos forma azért előnyösebb, mert az esetleges kiválasztása után a munkavégzése során közösen szembesülhetünk a válaszai őszinteségéről és a közös irányvonaltól való esetleges eltérésekről.

Advertisement

Dr. th. Orosz Mihály Zoltán ugyanis egy 191 kérdéses kérdőívet tett ki a honlapjukra, olyan kérdésekkel, hogy „Mi a véleménye a szabadkőműves szervezetek titkos háttérműködéséről?” meg hogy „Mi a véleménye a társadalmi fejlődés (progresszió) koncepciójáról?” és „Mi a véleménye Kálmán Olgáról?”. Ráadásul a kérdések nagyrészét sikerült úgy megfogalmazni, hogy ide-oda pattog az első szám első személy és az első szám harmadik személy között, ezért az egész szerkesztőségünk egy emberként szeretné azt válaszolni arra a kérdésre, hogy „Melyik a legfontosabb emberi érték a számomra?” hogy

Kedves polgármester úr, megmondom őszintén, nem tudom!

Oké, mi már tervezzük, hogy a szerkesztőség tényleg egy háromfejű emberként beadja a jelentkezését az állásra, na de ti mit válaszolnátok? Bekopzitam az egész eszement kérdőívet, és tegyétek meg azt nekünk, hogy minden kérdésre kommentelitek a saját válaszotokat! Tudjátok, egy ideje a Cinken is lehet már bekezdéseket kommentelni, és hát ha van is ennél jobb alkalom erre, akkor én még nem találkoztam vele:

1. Miért akarok köztisztviselő lenni?

2. Miért akarok ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyzői) lenni?

3. Miért Érpatakon akarok ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyzői) lenni?

Advertisement

4. Milyen az ideális köztisztviselő?

5. Mit jelent számomra a köztisztviselői hivatás? Röviden foglalja össze a köztisztviselői ars poétikáját!

Advertisement

6. Melyek Ön szerint az ügyfélszolgálati csoportvezető (kvázi-aljegyzői) legfontosabb tulajdonságai?

7. Hogyan kell viszonyulni egy ügyfélszolgálati csoportvezetőnek (kvázi-aljegyzőnek) a polgármesterhez, az önkormányzati képviselőkhöz, a hivatali dolgozókhoz, az intézményvezetőkhöz, a lakossághoz, a civil szervezetekhez, a pártokhoz, az egyházakhoz és a cigány kisebbséghez?

Advertisement

8. Milyen konkrét elvárásai vannak az önkormányzati hivatal köztisztviselői felé?

9. Mi a jegyzői-köztisztviselői és a polgármesteri munka közötti karakterisztikumbeli lényeges különbség, mik az egymáshoz való viszony legfontosabb jellemzői? 1

Advertisement

10. Mik az önkormányzatok kötelező feladatai?

11. Milyen kötelező helyi rendeletekkel kell rendelkezni egy településnek?

12. Milyen helyi rendeletalkotási ötleteim vannak?

13. Mikor kell a rendeleteket módosítani?

14. Milyen településfejlesztési ötleteim vannak?

15. Mikor működik jól egy önkormányzati közös (polgármesteri) hivatal?

16. Milyen legyen a polgármesterrel és az ügyintézőkkel a munkamegosztás?

17. Milyen szabályzatokkal kell rendelkezni a polgármesteri hivatalnak?

18. Mik azok a feladatok, melyek nem tartoznak a polgármesterre?

19. Milyen a jó polgármester?

20. Milyen a jó köztisztviselő (jegyző) legfontosabb tulajdonsága?

21. Ki, milyen feltételek mellett, és meddig helyettesítheti a jegyzőt?

22. Melyek azok a jegyzői feladatok melyek nem ruházhatók át egyik ügyintézőre sem?

Advertisement

23. Milyen esetekben nem kell indoklás a munkaviszony megszüntetésekor?

24. Intézményalapítás és intézmény megszüntetés során sorrendben mik a konkrét teendők?

Advertisement

25. Milyen a jó főnök és milyen a jó beosztott?

26. A hivatali munka során meddig tart a barátság, hol a határ?

27. Melyik ügyintéző a legfontosabb segítségem?

28. Mi a véleménye a közmunkaprogramról? Meddig és kinek kell elkészíteni a közfoglalkoztatási tervet és hova kell benyújtani? Mikor kell a gyereket átmeneti nevelésbe venni? Mikor kell a szülő ellen kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést tenni?

Advertisement

29. Mik a gyermekvédelem terén a legfontosabb teendők? Mik a gyermekvédelmi szolgálat kötelességei? Mikor kell környezettanulmányt készíteni?

30. Kik a jelzőrendszer tagjai és milyen gyakran kell tanácskozniuk?

31. Milyen esetekben kell a gyermeket védelembe venni?

32. Milyen esetekben kell a gyermeket a családból azonnali hatállyal kiemelni?

33. Mit ért Ön rendeltetésszerű és visszaélésszerű joggyakorláson? Példákkal illusztrálja!

Advertisement

34. Hogyan gondolja a szabálysértési ügyek elbírálásainak rendeltetésszerű gyakorlását? Milyen esetekben kell figyelmeztetést alkalmazni?

35. Talált-e hiányosságot a hatályos szabálysértési törvény rendelkezéseiben? A hatékonyság fokozása érdekében vannak-e javaslatai?

Advertisement

36. Szabálysértés esetén mik az elévülés szabályai, milyen esetekben nem alkalmazható a figyelmeztetés?

37. Hogyan kell az adósságbehajtás és a bírság befizetések rendszerét jó hatékonyságúvá tenni?

Advertisement

38. A kintlévőségek beszedésének milyen eszközei vannak?

39. A foglalkoztatást helyettesítő (FHT) támogatásnak mik a törvényi feltételei?

Advertisement

40. Az LFT-nek mik a törvényi feltételei?

41. Mik az iparűzési adó, kommunális adó és a gépjármű adó kiszabásának határidői és mik a befizetések határideje?

Advertisement

42. Mik a kommunális szemét gyűjtésére, a szemétszállítási szolgáltatás igénybevételére, a veszélyes hulladéktárolásra vonatkozó szabályok? Mik a szigetelt szennyvíz tároló meglétére vonatkozó törvényi előírások?

43. Közigazgatási határozat ellen milyen időtartartamon belül és milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?

Advertisement

44. Éjszaka az utcán tárolt kamionok esete milyen jogszabályba ütközik?

45. Bizonyos településrészről a kamionforgalom kitiltásának van e lehetősége és ha van akkor mi?

Advertisement

46. A költségvetési, zárszámadási rendelet elkészítésénél és az önkormányzat gazdálkodása során melyek a legfontosabb feladatok, mire kell különösen figyelni?

47. Ki lehet kötelezettségvállaló?

48. Ki lehet ellenjegyző?

49. Ki lehet szakmai teljesítést igazoló?

50. Mik az elvárásaim az ügykezelés kapcsán?

51. Mi a jegyző/aljegyző szerepe a képviselő-testületi ülésen?

52. Mikor kell zárt ülést tartani? Ki vehet részt a zárt ülésen?

53. Mikor kell közmeghallgatást tartani?

54. Mikor kell falugyűlést tartani?

55. A szociális gondozásért és a szociális étkeztetésért kérhető e térítési díj és milyen mértékben?

Advertisement

56. Mely képviselő-testületi előterjesztéseket kell a jegyzőnek elkészítenie?

57. Mikor lehet adótartozást elengedni?

58. Mik az azonnali hatályú rendkívüli felmondás szabályai és lehetőségei?

59. Mi a véleményem a kormányhivatalról?

60. A kormányhivatal törvénysértő eljárása esetén mi a teendő?

61. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét mikor kell beküldeni a kormányhivatalba?

Advertisement

62. Belterületen és külterületen a fakitermelésnek milyen feltételei vannak?

63. Közmunkások ellenőrzése céljából hogyan és mikor készíthető videófelvétel?

64. Mik a szabadságok kiadásának feltételei?

65. Választások idején a polgármester bemehet-e a polgármesteri hivatalba?

66. Mi a véleményem a kistérségi-járási munkamegosztásról?

67. Mikor fejeződik be számomra a köztisztviselői munkavégzés?

68. Mikor működik jól egy közös önkormányzati (polgármesteri) hivatal?

69. Milyen munkarendet (ügyfélfogadási időt) lát megfelelőnek a közös önkormányzati (polgármesteri) hivatal érpataki ügyfélszolgálatán?

Advertisement

70. Kell-e és ha kell, akkor melyik feladatokat érdemes kistérségi vagy társulási szinten működtetni és melyik feladatokat kell mindenképpen helyben hagyni?

71. Mi a véleménye az önkormányzat vállalkozói tevékenységéről?

72. Melyek azok a feladatok, amelyeket mindenképpen saját kezében akarna tartani és nem kívánja egyik ügyintézőre sem átruházni?

Advertisement

73. A köztisztviselői munkavégzés során milyen típusú és milyen gyakori ellenőrzési metódust javasol?

74. Mik a köztisztviselői teljesítményértékelés legfontosabb szempontjai? Hogyan kíván ezeknek megfelelni?

Advertisement

75. Mi az eredményes köztisztviselői munkavégzés titka?

76. Hogyan gondolja a pályázatírási rendszer működését a hivatalban?

77. Hogyan kell egy köztisztviselőt kinevezni, mik a feltételei? Mik a rendes felmondás szabályai?

Advertisement

Mikor kell fegyelmi eljárást lefolytatni, ennek mik a szabályai?

78. Mikor lehet azonnali elbocsátást alkalmazni?

79. Mit jelent számomra egy településért dolgozni?

80. Mi a véleménye a szegregációról?

81. Mi a véleménye a pozitív és a negatív diszkriminációról?

82. Mi a jogok és kötelezettségek helyes aránya?

83. Milyen plusz feladatot vállal szívesen?

84. Mi a véleménye a csapatmunkáról és a csapatjátékról, hogyan lesz ez eredményes?

Advertisement

85. Mi a véleménye a hagyományápolásról, milyen formáit javasolja?

86. Mi a véleménye a túlmunkáról?

87. Mit ért Ön rendeltetésszerű és visszaélésszerű joggyakorláson? Példákkal illusztrálja!

Advertisement

88. Ismeri-e az Érpataki Modellt, mi a lényege és melyek a legfontosabb tételei?

89. Melyek az Érpataki Modell legfontosabb szemléletmódbeli-megközelítésbeli újításai az uralkodó neoliberális jogértelmezéshez viszonyítva?

Advertisement

90. Az Érpataki Modell szerint mik a közmunka során az alapvető munkavégzési szabályok?

91. Foglalja össze az Érpataki Modell elveit az alapvető együttélési szabályok vonatkozásában?

Advertisement

92. Sorolja fel az Érpataki modell cigánystratégiájának legfontosabb tételeit!

93. Milyen konkrét eredményeit tudja felsorolni az Érpataki Modellnek?

94. Hogyan működik az Érpataki Modell Országos Hálózata?

95. Találtam-e korrigálandó elemét az Érpataki Modellnek?

96. Van-e javaslata az Érpataki Modell továbbfejlesztésére, ha igen melyek azok?

97. Mi a véleménye a mélyszegénységben élőkről? Mi a felemelkedésük útja?

98. Mi a véleménye az átmeneti segélyről, milyen esetekben és milyen feltételek mellett legyen adható?

Advertisement

99. Mi a véleménye a szociális tüzifáról, milyen esetekben és milyen feltételek mellett legyen adható?

100.Hogyan segítené a hátrányos helyzetűeket?

101.Mi a véleménye a „megélhetési” bűnözésről? A megszüntetésére milyen stratégiát javasol?

Advertisement

102.Mi a véleménye az uzsoráról? A megszüntetésére milyen stratégiát javasol?

103.Mi a véleménye a „csicskáztatásról”? A megszüntetésére milyen stratégiát javasol?

Advertisement

104.Mi a véleménye a megélhetési gyermekszülésről? A megszüntetésére milyen stratégiát javasol?

105.Mit tenne a közösségromboló családok beillesztése, megregulázása esetlegesen a letelepedésének megakadályozása érdekében?

Advertisement

106.Mi a véleménye azon törekvésről, hogy a kereszténységre való utalás kerüljön be az EU alkotmányába?

107.Mi a véleménye azon törekvésről, hogy a Szent Korona Tanra való utalás kerüljön be az alkotmány praeambulumába?

Advertisement

108.Mi a véleménye a történelmi jogfolytonosság helyreállításáról?

109.Kizárólag az önkormányzatok szempontjából értékelje a Gyurcsány kormányt?

110.Kizárólag az önkormányzatok szempontjából értékelje az Orbán kormányt?

111.Mi a véleménye a 2012-es közigazgatási reformról?

112.Mi a véleménye az új földtörvényről?

113.Mi a véleménye a mai rendőrség munkájáról?

114.Mi a véleménye a mai ügyészség munkájáról?

115.Mi a véleménye a mai bíróságok és az alkotmánybíróság munkájáról?

116.Mi a véleménye a bankok hitelezési gyakorlatáról, ezzel kapcsolatban az állami szerveknek a hozzáállásáról?

Advertisement

117.Mi a véleménye az államadósságról?

118.Mi a véleménye az önkormányzatok adósságainak elengedéséről?

119.Mi a véleménye az ózdi önkormányzat közkutakra vonatkozó vízkorlátozási megoldásáról?

Advertisement

120.Mia véleménye a szabadkőműves szervezetek titkos háttérműködéséről?

121.Kit tart a legnagyobb árpád-házi uralkodónak?

122.Mi a véleménye a liberalizmusról?

123.Mi a véleménye a piacgazdaságról?

124.Mi a véleménye a nagy francia forradalomról?

125.Mi a véleménye 1956-os forradalomról?

126.Mi a véleménye a rendszerváltásról?

127.Mi a véleménye a privatizációról?

128.Mi a véleménye az EU-hoz való csatlakozásról?

129.A nemzeti öntudat (magyarságtudat) fejlesztésének milyen jelentőséget tulajdonít az emberi személyiség fejlődése szempontjából?

Advertisement

130.Mi a véleménye a társadalmi fejlődés (progresszió) koncepciójáról?

131.Ki a példaképe?

132.Ki a leg tiszteletre méltóbb közszereplő a.) a világon és b.) Magyarországon?

Advertisement

133.Ki a leg tiszteletre méltóbb ember a.) a világon és b.) Magyarországon?

134.Mely államelméleti irányzatot tekinti a leghatékonyabbnak?

135.Mely államelméleti irányzatot tekinti a legkártékonyabbnak?

136.Soroljon fel néhány államférfit! Mik ezen személyek közös tulajdonságai? Mi különbözteti meg az államférfit a politikustól?

Advertisement

137.Mi a véleménye a média tudatformáló tevékenységéről?

138.Mi a véleménye a szólásszabadságról?

139.Mi a véleménye az Ombudsman-ok tevékenységéről?

140.Mi a véleménye a jogvédő szervezetek Magyarországi tevékenységéről?

141.Mi a véleménye a „meleg büszkeségről”?

142.Mi a véleménye a szélsőségekről?

143.Mi a véleménye az önkormányzat hitelfelvételéről?

144.Mi a véleménye az árfolyamfüggő devizahitelekről?

145.Ön szerint kell-e különbségnek lenni a férfiak és a nők közéleti szerepvállalása között?

Advertisement

146.Mi a véleménye Gáspár Győzőről?

147.Mi a véleménye Stohl Andrásról?

148.Mi a véleménye Alföldi Róbertről?

149.Mi a véleménye Kálmán Olgáról?

150.Mi a véleménye Vlagyimir Putyinról?

151.Mi a véleménye Horthy Miklósról?

152.Mi a véleménye Dániel Péterről?

153.Melyik a legkedvesebb nemzeti ünnepe és miért?

154.Mi a véleménye Budaházy Györgyről?

155.Mi a mai világválság oka?

156.Mi ma az ország legnagyobb baja?

157.Mi lenne a kivezető út?

158.Munkaidő után, hétvégén szoktam e közösségi rendezvényekre járni és milyenekre?

Advertisement

159.Az önkormányzati rendezvényeken milyen szerepet vállalok?

160.Milyen plusz feladatot vállal szívesen?

161.Mi a szerepe a munkának, a családnak és a pihenésnek az életében?

162.Melyik a legfontosabb emberi érték a számomra?

163.Melyik a kedvenc könyvem, melyik a kedvenc filmem, versem, költőm, regényíróm?

Advertisement

164.Melyik a kedvenc tv csatornája? Melyik a kedvenc tv műsora?

165.Mi a barátaim legfontosabb tulajdonsága?

166.Kinek adja meg a telefonszámát és mikor kereshetik?

167.Melyik a kedvenc állata, melyik a kedvenc autója és miért?

168.Mi a hobbija?

169.Melyik a legfontosabb emberi érték a számomra?

170.Milyen gyakran olvas?

171.Milyen szerepet tulajdonít az önképzésnek és a továbbképzéseknek?

172.Mire vagyok „allergiás”?

173.Mi az a téma, amiről a legfáradtabban is szívesen beszélgetek?

174.Mi az, amivel szívesen és önzetlenül segítem a környezetem és a helyi közösség életét?

Advertisement

175.Van-e olyan, amit nekem és csak nekem kell hozzátennem a környezetem gazdagításához?

176.Mit gondol, ha úgy érzi, hogy megbántották?

177.Mennyire haragtartó és mennyire megbocsátó, mennyire kitartó?

178.Amennyiben megválasztják mi lesz az első intézkedése?

179.Amennyiben nem választják meg mi lesz az első gondolata?

Konkrét megoldási ötleteim:

1. Bizonyos lakosok nem hajlandók eleget tenni a kommunális adókról és mezőőri szolgálatról szóló rendeletben előírt bevallási kötelezettségének. Mi a teendő?

Advertisement

2. A közös osztatlan tulajdonban lévő elhanyagolt zárt kertek rendbetételére milyen ötletei vannak?

3. A mezőőri szolgálat fenntartását a legelő- és szántó-tulajdonosok biztosítják, de a legnagyobb haszonélvezői az erdőtulajdonosok. Mit kellene tenni az igazságosabb rendszer kialakításához?

Advertisement

4. Milyen konkrét teendőket javasol a gyermekeit elhanyagoló szülőkkel szemben?

5. Mik a köztisztviselői teljesítményértékelés legfontosabb szempontjai? Hogyan kívánja ezeket meghatározni, bevezetni, ellenőrizni, jutalmazni és szankcionálni?

Advertisement

7. A kóbor ebek megszüntetésének milyen módját javasolja?

8. A parlagfű elleni hatékony védekezés érdekében milyen konkrét lépéseket kell tenni?

Advertisement

9. Milyen konkrét lépéseket tenne, ha valamelyik ügyintéző valamilyen szabálysértést vagy bűncselekményt követne el? Sorolja fel minél részletesebben!

10. Milyen konkrét lépéseket tenne, ha valamelyik ügyintéző kötelezettségszegést követne el? Sorolja fel minél részletesebben!

Advertisement

11. Ha munkatársával szemben „táppénzcsalás” gyanúját érzi, hogyan tud vele szemben eljárni?

12. Mi a teendő, ha a.) a polgármesterrel a munkavégzés kapcsán fontos nézetkülönbség alakul ki, b.) ha elvész az egymás munkája iránt a bizalom? Hogyan kísérelné meg a helyes viszony helyreállítását? Hogyan kísérelné meg az egymástól való korrekt elválást?

Advertisement

VIII.

Egyebek: Észrevételeim, javaslataim, kiegészítéseim, megjegyzéseim, tanácsaim stb.

Advertisement

Fotó: erpatak.hu

Share This Story

Get our newsletter