Mik az alapelvek a kérvényezett nevek jóváhagyására?

A Cink.hu beszámolója szerint anyakönyvezhető név a Gandalf, valamint a Frodó is. Azonban azt tudja valaki, hogy milyen jogszabályban van meghatározva a névviselés szabályai?

Nem egy mostani jogszabályban: az 1982. évi 17. törvényerejű rendeletben. A jogszabály értelmében az anyakönyvbe azt a születési és házassági nevet kell bejegyezni, amely az érintett személyt a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzése vagy a haláleset időpontjában megillette. Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből. A jegyzéket itt lehet megtalálni.

De ha a jegyzékben nincs benne a szülők által választott utónév, akkor a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nyilatkozik az utónév anyakönyvezéséről. Az MTA pedig összeállította azokat az alapelveket, amelyek kérvényezett neveknél be kell tartani. Íme:

 • Az ősmagyarnak tartott utóneveket csak akkor ajánljuk bejegyzésre, ha hiteles írott források alapján meggyőződünk arról, hogy a név a középkorban valóban használatos volt személynévként, vagy a népköltészetben, illetve a klasszikus irodalmi művekben keresztnévként szerepelt. A név ajánlásakor a név jelentését is figyelembe vesszük. Ha olyan régi névről van szó, amelynek jelentése hátrányos lehet a viselőjére, azt nem javasoljuk (pl. Nemél, Halaldi, Sánta, Nyomorék)
 • Magyar nyelvű irodalmi, művészeti alkotásokban szereplő írói fantázianevek bejegyzését akkor javasoljuk, ha a név a magyar és az európai névkultúrának megfelelő valamelyik típust képviseli.
 • Idegen nyelvű irodalmi, művészeti alkotásokban szereplő írói fantázianevek bejegyzéséhez akkor járulunk hozzá, ha a név külföldön már önálló személynévként használatos.
 • Az idegen nyelvi eredetű újabb utóneveknek a magyarban meglevő, már meghonosodott megfelelőit ajánljuk bejegyzésre, ha vannak ilyenek (pl. Casper helyett Gáspár, Chatarina helyett Katalin).
 • Ha valamilyen idegen nyelvből vagy kultúrkörből választott névnek nincs magyar megfelelője, abban az esetben javasoljuk a bejegyzést, ha a név valamely nyelvben, kultúrában, vallásban hiteles módon igazolhatóan valóban használatos, és a jelentése a magyarban nem pejoratív és nem sértő (pl. Rima, Dajna). Fontos szempont, hogy a kérvényezett névről egyértelműen el lehessen dönteni, hogy női vagy férfiutónévről van-e szó.
 • Az újonnan alkotott köznévi eredetű fantázianevek önálló utónévként való bejegyzése akkor jöhet szóba, ha a név a magyar és az európai névkultúrának megfelelő típusokat képviseli (ilyen például a nők esetében az újabb virágnevek női utónévként való használata az ókori hagyományoknak megfelelően).
 • A névrendszerben meglévő nevek különböző alakváltozatai (pl. becéző formái, rövidült alakjai) abban az esetben javasolhatók bejegyzésre, ha annak már vannak hagyományai a névkincsünkben. A meglévő nevek túlzott becéző formáit a bizottság nem javasolja (pl. Icuska, Katácska, Loncika, Misike, Gyuszkó).
 • Nem javasolunk bejegyzésre földrajzi névként, márkanévként és művésznévként használt alakokat (pl. Gyimes, Milka, Zséda).
 • A köznévi eredetű és jelentésű fantázianevek esetében csak akkor javasoljuk a név bejegyzését, ha annak jelentése később nem lehet hátrányos a név viselőjére (pl. Felhő, Zápor, Csibécske), illetve ha a köznévi alak történetileg beleilleszthető névkultúránkba.
 • A női – férfi rokon nevek esetében támogatjuk annak a névalaknak a bejegyzését, amelyik a névpár közül nem szerepel a bejegyezhető nevek listáján.
 • Nem javasoljuk az olyan név bejegyzését, amely hangzásában, jelentésében a gyerek személyiségfejlődésére nézve a későbbiekben káros lehet, amely miatt később csúfolhatják, kiközösíthetik őt.
Magyarországon anyakönyvezhető név a Gandalf és a Frodó

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek decemberi jegyzékében ezek is szerepelnek. Találjunk meg… Tovább…

1
Az eredeti posztot írta: Klág Dávid / Cink

Magyarországon anyakönyvezhető név a Gandalf és a Frodó

Magyarországon anyakönyvezhető név a Gandalf és a Frodó

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek decemberi jegyzékében ezek is szerepelnek. Találjunk meg még több dilit!

A pdf-et itt tudjátok végignyálazni, kommentben jöhetnek a fantasztikus találatok! Például nekem a Dzsamal is nagyon tetszik, bár gondolom az nem most került fel, meg ugyanúgy tetszetős a lelkemnek a Dítmár is.

Itt pedig a női nevek listáját találjátok meg, amin igen, szerepel az Árven! Kösz, Gazs.

[meme916]

update: persze tökhülye vagyok, hiszen ezt még decemberben megírta Laci, sőt, hatalmas szavazás is lett belőle!

1 Válaszolj!