A Gawker Media filmpályázatot hirdet Érkezés címmel. A pályázat célja rövid, politikai tartalmú reklámfilmek készítése és közzététele.

1. Nevezési feltételek

1.1 A pályázaton legfeljebb 30 másodperc időtartamú művek vehetnek részt. A mű bármilyen technikával elkészíthető, ideértve kamerával, mobiltelefonnal, fényképezőgéppel készült filmeket és az animációs alkotásokat is.

1.2 A pályázatra politikai témájú kampányfilmekkel lehet nevezni. A műben szerepelhetnek valódi pártok vagy politikusok, azonban nem reklámozhat semmilyen ténylegesen létező vagy már megszűnt politikai pártot.

Advertisement

1.3 Egy pályázó több művel is nevezhet, az egyes művek külön kerülnek elbírálásra. A pályázatra történő nevezés ingyenes, a pályázat álnéven is benyújtható.

1.4 A pályázatra csak még nyilvánosságra nem hozott művekkel lehet nevezni.

2. Díjazás

2.1 A pályázat egymillió forint összdíjazású. Külön díjazást kap a közönség, valamint a kiíró által felkért zsűri által legjobbnak ítélt művek készítőit:

Sponsored

  • 2.1.1 Közönségdíj: 800.000 Ft
  • 2.1.2 Zsűri által odaítélt díj. 200.000 Ft

2.2 Kiíró fenntartja a jogot, hogy a zsűri által odaítélhető díjat ne ossza ki, amennyiben a zsűri nem talál arra érdemes alkotást a pályázati művek között.

3. A pályázat beküldése, határidők

A pályázatra az erkezes@cink.hu címen lehet nevezni.

Advertisement

Feltöltési időszak: 2014. január 1–31.

Értékelési/kampányidőszak: 2014. február 1–28.

Eredményhirdetés: 2014. március 1.

4. Elbírálás

4.1 A közönségdíjat a pályázaton az értékelési időszakban legnépszerűbb mű alkotója kapja. Szavazatokat a Kinja platformon tett ajánlásokkal (★ gomb) lehet leadni, egy felhasználó egy műre csak egy szavazatot adhat le. A legtöbb szavazatot kapott mű nyeri el a közönségdíjat.

Advertisement

4.2 A pályázatra nevezett műveket kiíró által felkért zsűri is elbírálja. A legjobbnak ítélt mű készítője kapja meg a zsűri által kiosztható díjat.

4.3 A győztes alkotásokat a cink.hu oldalon tesszük közzé.

Advertisement

4.4 Kiíró fenntartja a jogot, hogy a szavazásból kizárja azt a felhasználót, aki tisztességtelen módszerrel kívánja befolyásolni a szavazás eredményét.

5. Egyéb feltételek (szellemi alkotások, adatkezelés)

5.1 Pályázó művének a pályázaton történő nevezésével

Advertisement

  • (i) elfogadja a jelen pályázati feltételeket, valamint
  • (ii) időben és térben nem korlátozott, ingyenes felhasználási jogot biztosít a mű tekintetében a kiíró részére,
  • (iii) beleegyezik, hogy kiíró a pályázat során a részére átadott adatait a pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a pályázat megvalósításához és lebonyolításához szükséges mértékben és ideig kezelje, cégcsoportjához tartozó cégeknek a fenti körben továbbítsa;
  • (iv) kijelenti, hogy a műhöz fűződő szerzői jogokkal rendelkezik, és a mű nevezése nem sérti harmadik személy személyhez fűződő vagy szerzői jogát.

5.2 Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázaton díjazásban részesül, köteles bizonyos adatait a kiíró részére átadni annak érdekében, hogy részére a díj kifizetésre kerülhessen. Kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázó ilyen adatait csak a díj kifizetéséhez szükséges mértékben kezeli, azokat a nyertes pályázó hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra, illetve nem adja át harmadik személy részére.

5.3 A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati feltételeknek meg nem felelő műveket kizárja a versenyből, így különösen, ha az valamely tényegesen létező politikai pártot népszerűsít, vagy feltöltője nem rendelkezik a mű szerzői jogaival. Ezen túlmenően kizárható a versenyből, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg díjhoz jutni, valamint a pályázat céljával ellentétes módon, a jelen kiírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a játékban.

Advertisement

5.4 A 2 pontban rögzített díjösszeg a díj adózás után számított nettó összege. Figyelemmel arra, hogy a díj után a nyerteseknek a vonatkozó adószabályok értelmében saját maguk által bevallandó és megfizetendő személyi jövedelemadó, valamint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezik, a pályázat kiírója a nyertesek részére felbruttósított, tehát az említett terhekkel megnövelt magasabb összeget fog kifizetni.

5.5 A nyertes pályázó köteles a rá vonatkozó adózási szabályoknak megfelelően az illetékes adhatóságnál bevallani a díjból eredő jövedelmet, illetve az adókat és járulékokat megfizetni. Kiíró kizár minden felelősséget azoknak az esetleges károknak, és költségeknek a tekintetében, amelyek a nyertes pályázó ezen kötelezettségeinek elmulasztásából erednek.

Advertisement

5.6 Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja.