A kormány seggéb��l kikandikálva kiabál ���egy tehetségtelen alak

Megszólalt a megszállási emlékm�� szobrásza. El��ször. Párkányi Raab Péter giccsmester B-kategóriás Fidesz-szóviv��t alakít. Összeeküvés-elméletes gy��lölködésben viszont A pluszos. Az üzenet: a szobrom gyönyör��, de a konceptuális-balliberális maffia gonosz, és mindent behálóz.

Még b��ven a bemelegít�� kérdéseknél tart a közvélemény el��tt jórészt ismeretlen Párkányi Raabbal készült interjú, amikor az alany vesz egy nagy leveg��t, és minden átmenet nélkül olyat mond, hogy az olvasó hirtelen nem tudja, melyik B- vagy C-kategóriás Fidesz-rohamszóviv��t hallja. Selmeczi Gabriella? Hoppál? Németh Rezsibiztos? Zsigó Róbert?

A szobor körüli helyzet a balliberális bizniszpolitikusok, m��vészkörök és médiaholdudvaruk aknamunkájának következménye. Azt teszik, amit a választási vereségük után ígértek: mindent támadni fognak, amit a kormány tervez.

Az interjúnak innent��l megvan az alaphangütése: aki a megszállási emlékm��vet esztétikai szempontból próbálja elemezni vagy f��leg bírálni, az az �� zsoldjukban álló kommunista féreg. Párkányi Raabnál nagyszer��bb példát a Fidesz-féle, minden érdemi beszélgetést lehetetlenné tev��, primitív, tényleg pártszóviv�� szint�� világlátásra nem is lehetne találni.

Alig tudtuk meg, hogy kik az aknamunkások, m��vészünkb��l kitör az igazi frusztráció. És elcsattan az els�� bon mot:

Ennek a filozófiának a gyökere ugyanonnan ered, mint a kommunizmusé: ami egykor létrehozta az elvtársat, mára létrehozta a kortársat.

Hogy mi????????

Igen, sajnos a jól fejlett M��vésztelepi Giccs��rfrusztitisszel éllunk szemben, ami a sikertelenebb magyar képz��m��vészek klasszikus betegsége. Hallgassuk csak a sztetoszkópból kihallatszó fura zörejt!

A kormány seggéb��l kikandikálva kiabál ���egy tehetségtelen alak

Csak nem? De! Mindenért a Konceptuálisak a hibásak! De miért? És hogy jönnek egyáltalán ide, a megszállási emlékm��hoz a konceptuális alkotók? Talán úgy, hogy valamikor régen nem ismerték el Párkányi Raabot, aki azóta is ett��l frusztrálódik? Igen!

Szegény ember addig hergeli magát, míg ilyeneket nem mond:

Hamarosan azt az irányzatot, amit én is képviselek, elkezdték t��zzel-vassal irtani. (���) Ma e kör tagjai mondják meg, ki kaphat ösztöndíjat és katedrát, a kiállításoknál pedig bevezették az életr��l-halálról dönt�� kurátorok rendszerét.

A képz��m��vészetben járatlanabb olvasók kedvéért mondom, hogy a kurátorok rendszerét természetesen nem a magyar (vagy nemzetközi) koncepterek találták ki, hanem egyszer��en ilyen szerkezetben m��ködik a mai képz��m��vészeti élet, bármely stílusban. PRP-t az zavarja természetesen, hogy az �� munkáit nem válogatták be elégszer a kurátorok.

Ezután jön egy különösen ízléstelen rész, amikor egykori f��iskolai mesterét, az emlékm��vét nemrég keményen kritizáló Jovanovics Györgyöt gyalázza.

PRP nem elszigetelt jelenség. A szüleim fest��k, képz��m��vészek között n��ttem fel, gyerekkorom óta jól ismerem ezt a frusztrált, irigy, a befutottakra féltékeny, ��ket gyalázó, a hatalomhoz ��� legyen az komcsi vagy más ��� azonnal törleszked��, részegen magyarkodó csapatot, amelyik pont úgy beszél, mint ez a fickó. Az alapszöveg az "EZEK mindent lenyúlnak el��lünk", amit minden döccen�� nélkül nyomnak akkor is, ha a valóságban b��ven kapnak megrendelést. PRP úgy állítja be a mindent monopolizáló, polipszer�� csapat tagjának Jovánovicsot, hogy neki több drága köztéri szobra áll, mint az állítólagos Lenyúlónak. Ezek az emberek persze minden hatalmat kiszolgálnak. Nincs árulkodóbb dolog, mint az, hogy miközben Jovánovicsot üti, az interjúban trónra emeli Kiss Istvánt, a legendás überkommunista KB-tagot, az archetipikus urambátyám kommunista kurzusszobrászt, aki ennek a haszonles�� csapatnak életpéldát szolgáltatva konkrétan egy kastélyt kapott Tolna megyében a komcsiktól.

Aztán jön a legjobb mondat a Giccs��rt��l Aki, Jézusom, Leonardónak Képzeli Magát:

Ha Leonardo ma felbukkanna Magyarországon, simán agyonvernék, és még büszkék is lennének rá.

Ezután jön az interjú vicces része, PRP-t ugyanis szembesítik magával a szoborral, illetve annak m��leírásával. Ezt maga az alkotó írta. A szembesítés lényege, hogy Orbán miniszterelnök, amikor már forró lett a helyzet, arról nyilatkozott, hogy Gábriel alakja nem is a magyar államot, hanem a megszállás összes áldozatát jelképezi. De ez persze nem igaz, maga a m��vész írta le feketén-fehéren. Na, hogyan old meg egy ilyen kutyaszorítót egy igazi ánuszlakó?

Mindenkit arra kérek hát, hogy ne egy hevenyészett m��leírásból, de ne is egy fekete-fehér torzított látványtervb��l, hanem az elkészült m��b��l ítéljen. Annál is inkább, mert a m��leírások a hivataloknak készülnek, "regisztrációs" szerepük van, és nem hasznáhatók az alkotás egészének bemutatására.

Erre azért tényleg nem nagyon vannak szavak.

De a legjobb talán ez:

PRP: (���) a birodalmi sas ��� ami a vádakkal ellentében, nem is birodalmi sas.

Heti Válasz: A m��leírásban birodalmi sas szerepel.

PRP: A valóságban nem az.

A végén még kiderül, hogy a megrendel�� eredeti terve szerint a szoborcsoport bal és jobb oldalára felvésték volna a megszállás balos és jobbos áldozatainak a nevét, oldalak szerint listázva. Istenem de kár, hogy végül letettek erról az eszement tervr��l!

A végére még egy gyöngyszem:

A nonfiguratív szobor lehet nagyon jó, de egy gond van vele: mindenki azt lát bele, amit akar.

Ezután levezetünk azzal, hogy ha nem �� kapja a melót, a balliberális maffia kétmilliárdot nyúlt volna le a projetktb��l az államtól.

Ki mondja meg PRP-nek, hogy öt éve a gazdái vannak hatalmon, megnyerték a kultúrháborút, és el��re kéne állítania az órát?